Test IQ

Test IQ

Lượt chơi: 1,938

Test IQ là một trong những phần mềm kiểm tra IQ tốt nhất hiện nay, với 39 câu hỏi IQ có độ khó tăng dần. Trong thời gian 40 phút bạn hãy tìm ra quy luật của các bức hình nhanh nhất và sau đó ấn send để xem chỉ số IQ của mình được bao nhiêu nhé!