Bomb IT 7

Bomb IT 7

Lượt chơi: 2,647

Bom IT là series game hành động dựa trên tựa game đặt bom nổi tiếng có thể chơi hai người một lúc. Trong Bom IT 7, bạn có thể lựa chọn lựa chọn nhiều chế độ khác nhau 1 hoặc 2 người chơi với độ khó khác nhau.